ÄRISUHETE HARMONISEERIMINE

 

selgeÕiged eesmärgid, õiged valikud, õiged inimesed

Kuidas majanduslikult segastel aegadel olla edukas, teenida hästi oma töötajaid ja kliente, omada häid suhteid koostööpartneritega täites samal ajal kõrgemat missiooni ning genereerides samas korralikku rahavoogu.

FILOSOOFILINE ALUS

On olemas nähtav füüsiline maailm ning on olemas nähtamatu maailm – kutsun seda energiateabemaailmaks. Viimane on nähtava maailma põhjustaja. Energiateabemaailm on elus maailm. Teadusmaailm on suutnud kindlaks teha, et nähtav maailm moodutab vaid 0,005 protsenti kogu reaalsusest, kõik ülejäänu ootab avastamist. Kindel on ka see, et kõik mis jääb nähtavast maailmast väljapoole mõjutab meie nähtavat maailma ja vastupidi, sest suletud süsteeme ei ole olemas. Tehes muutusi energiateabemaailmas muutub nähtav maailm meie ümber.

Siin on uks sinna maailma, mis jääb tajutava maailma piiri taha, kui me avame selle ukse, on meil lihtsalt rohkem võimalusi oma elu ja ettevõtmisi juhtida.
Kui me lähtume oma äriprotsesse juhtides vaid nähtavast maailmast tulenevast infost, teeme me otsuseid vägagi puuduliku informatsiooni põhjal. Meil kõigil on valikuvõimalus, millest me lähtume. Läbi aastatuhandete on kehtinud reegel – on inimesi, kes vajavad informatsiooni ja on inimesed, kellel seda on.

SUL ON MÕISTLIK MINU POOLE PÖÖRDUDA JUHUL KUI:

  • Usud, et igal ettevõttel on teadvus ja tal on kindel missioon ühiskonnas
  • Soovid, et sinu ettevõte muutuks kõrgemat mõtet kandvaks organisatsiooniks
  • Soovid vabastada firma negatiivsetest mõjudest, mis pärsivad ettevõtte sooritusvõimet – käibe ning kasumikasvu
  • Lahendada keerulisi sõlmpunkte, mis seni lahendamist pole leidnud
  • Parandada suhteid ettevõtte siseselt, klientidega ning koostööpartneritega
  • Püstitada õigeid eesmärke, teha õigeid valikuid ja kaasta õigeid inimesi
  • Suurendada rahavoogu teisi kahjustamata

STRATEEGILISTE OTSUSTE TEGEMINE

Et olla tõeliselt edukas tuleb meil püstitada õiged eesmärgid. Siia kategooriasse kuuluvad kõik pikemaajalist mõju omavad omanike või juhatuse tasemel tehtavad otsused. Kas laiendada ettevõtte tegevusampluaad või mitte? Kas minna uuele turule ja mida see endaga kaasa võiks tuua? Millistele klientidele teha panuseid jne.

ÕIGETE INIMESTE VÄRBAMINE

Inimesed kas annavad ettevõttele energiat või võtavad seda. Kui inimene töötab seal kus ta seda tegelikult tegema ei peaks, kaotab eluenergiat nii tema kui ka firma kelle heaks ta töötab. Ja seda pelgalt teenistuskäiku analüüsides ja loogikat kasutades öelda pole võimalik. Ei, ärge saage valesti aru – ma ei ole personalifirma, kes teile tööturult sobiva inimese aitab leida. Mind vajate te siis, kui teil on näiteks viis võrdset kandidaati, kelle vahel te valida ei oska.

ETTEVÕTTE KARMA JA ÄRIPARASIIDID

Karma pole midagi muud kui meie tegude summa. See sisaldab nii head kui ka halba. Mida külvame seda lõikame. Kehtib see seadus nii inimeste kui ka organisatsioonide kohta. On täheldatav, et ühiskond on liikumas kiirendatud arenguteed mööda, mis tähendab, et meie teod tulevad meile kiiremini tagasi.

Negatiivne karma väljendub ärimaailmas eelkõige ärilises ebaõnnes, käibe, kasumi languses ning klientide kaotuses. Äriparasiitluse alla kuuluvad kahjulikud lepingud, konkurentide negatiivne suhtumine (kaetus) teie ettevõttesse jne.