EKSTRAVÕIMETEGA INIMENE
EKSTRAVÕIMETEGA INIMENE I - 9. veebruar/ 4. mai/ 27. juuli/ 24. august/ 2. november
EKSTRAVÕIMETEGA INIMENE II - 16. märts/ 8. juuni/ 14. september/ 14. detsember
EKSTRAVÕIMETEGA INIMENE III - 26. jaanuar/ 13. aprill/ 6. juuli/ 12. oktoober/
EKSTRAVÕIMETEGA INIMENE IV - 16. veebruar/ 11. mai/ 10. august/ 16. november
EKSTRAVÕIMETEGA INIMENE V - 17. august/ 21. detsember