12-KUULINE INDIVIDUAALNE MENTORPROGRAMM

Mentorprogramm on rätseptöö vastavalt mentee vajadustele.

Mentorprogramm võib sisaldada järgmiseid teemasid:

Töö informatiivse tasandiga (selgeltnägemine), selle arendamine; oma elule tähenduse leidmine - sihid, eesmärgid, motivatsioon, visioon, missioon jms;  inimese ekstravõimed - nende omandamine ja rakendamine igapäevaselt; alateadvuse tasandid ja nendes muudatuste tegemine; karma ja karmalised ühendused isiklikus elus ja organisatsioonides;
suhted - mees ja naine, päritoluperekond, lapsevanemaks olemine, ärisuhted jne; seksuaalsus; 4 E-d ehk enesearmastus, enesehinnang, eneseusk, enesekindlus jne.

Kuidas toimub?
3-tunnine
 individuaalne kontaktkohtumine toimub 1x kuus Kaku talus (Mäo).

Küsi lisa: kristo@kaksikleek.ee, tel. 55 14900 (Kristo Kiviorg)

HIND:  150 eur/ kuu (1800 eur aasta); neljas osas tasudes 1600 eur aasta; kahes osas tasudes 1500 eur, korraga makstes 1400 eur.


KES ON MENTOR?
Mentor on arengu suunaja, arenguvõimaluste näitaja, inspireerija ja julgustaja, uute vaatenurkade tutvustaja, kes aitab määratleda tulevikuperspektiive. Mentorluses on fookus isiklikul arengul, mis hõlmab elu kui tervikut, mitte ei arenda vaid üht konkreetset professionaalset oskust.