12-KUULINE INDIVIDUAALNE MENTORPROGRAMM

Mentorprogramm on rätseptöö vastavalt mentee vajadustele. Suunatud on see nii organisatsioonidele kui eraisikutele.

Mentorprogramm võib sisaldada järgmiseid teemasid:

Töö informatiivse tasandiga (selgeltnägemine); oma elule tähenduse leidmine - sihid, eesmärgid, motivatsioon, visioon, missioon jms; organisatsioonide tulevikutrendid ja väljavaated, äriline edu ja ebaedu, investeerimisvalikud ja juhtimisotsused ning muutused organisatsiooni energiainformatiivses väljas; inimese ekstravõimed - nende omandamine ja rakendamine igapäevaselt; alateadvuse tasandid ja nendes muudatuste tegemine; karma ja karmalised ühendused isiklikus elus ja organisatsioonides;
suhted - mees ja naine, päritoluperekond, lapsevanemaks olemine, ärisuhted jne; seksuaalsus; 4 E-d ehk enesearmastus, enesehinnang, eneseusk, enesekindlus jne.

Kuidas toimub?
3-tunnine
kontaktkohtumine toimub 1x kuus Kaku talus (Mäo).

Küsi lisa: kristo@kaksikleek.ee, tel. 55 14900 (Kristo Kiviorg)
HIND:  150 eur/ kuu (1800 eur aasta); neljas osas tasudes 1600 eur aasta; kahes osas tasudes 1500 eur, korraga makstes 1400 eur.


KES ON MENTOR?
Mentor on arengu suunaja, arenguvõimaluste näitaja, inspireerija ja julgustaja, uute vaatenurkade tutvustaja, kes aitab määratleda tulevikuperspektiive. Mentorluses on fookus isiklikul arengul, mis hõlmab elu kui tervikut, mitte ei arenda vaid üht konkreetset professionaalset oskust.