Sildid:

Kuhu paigutada oma finantsvahendid?

Kuigi praegu näib Eestis elu-olu enam-vähem ning ka järgmine aasta läheb nö selle aasta inertsis, on võtmetähtsusega aasta meie hinnangul 2023, mil elu-olu võib maailmas minna nii üht kui teistpidi.

Inimkonnale kõige parem stsenaarium oleks nö nullkasvuga kohandumine või isegi kestlik kahanemine. Paradigma muutus toimub kõigepealt inimestes enestes, seejärel hakkab see peeglina peegelduma välises maailmas. Võtmesõnadeks võiks olla kohalikum ja looduslikum. Inimesed hakkavad otsima lihtsust, eludest lükatakse välja aega, energiat võtvaid tegevusi-detaile, mis suures elupildis tähtsust ei oma.

On oodata teatud toormete defitsiiti, paljudes sektorites, mingite kaubagruppide näol on see ka juba nähtavaks saanud. Osaliselt on defitsiit kunstlikult tekitatud, teisalt on tegemist reaalse puudusega. Ehk majanduslikud anomaaliad sagenevad ja võib ka öelda, et süvenevad. Riigiti on see muidugi väga erinev ning elades mingis kindlas piirkonnas maailmas, tuleb ümbritsevat tunnetada ning teha isiklikke, strateegilisi valikuid vastavalt oma intuitsioonile. Enesest mööda elamine viib võimaluste kahanemisele, kooskõlas olemine seevastu viib elu avardumisele. Kuna areng kiireneb, siis manifesteerub inimeste eludes kiiremini kõik mida nad teadlikult või ebateadlikult loovad. Inimeses olevad seesmised konfliktid joonistuvad välises maailmas täiuslikul kujul välja. Seega võivad inimeste saatused tänasel päeval olla väga erinevad - on inimesi, kelle edu raugeb ning oma eluga joostakse umbsõlme, ja on inimesi, kes saavad alles nüüd tõeliselt tuule tiibadesse, seda vaatamata kõigele, mis maailmas toimub.

Inimesel tuleb leida iseend. Tuleb jõuda sinnamaani, kus inimese maine olemus on kooskõlas temas peituva kõrgema osaga, kus viimane juhib maist.
Sama printsiip kehtib ka investeeringute tegemisel - see peab inimesega kokku kõlama.

Võime öelda, et kulla energeetika mõjub inimesele olemuslikult toetavalt. Ta on omamoodi alkeemikute metall mõjudes ühtviisi maandavalt aga ka kosmiliselt. Energiainformatiivselt võib täheldada, et kulla hind jätkab järgnevatel aastatel pidevalt ülespoole liikumist, suund on jõuline ja tugev. Vaba ressursi olemasolul võib teiste variantide kõrval kaaluda just kulla ostmist.

Eelmine
On annete avanemise ja tõeliselt elamise aeg
Järgmine
Alateadvuses paljastuvad inimühiskonna tegelikud peremehed

Lisa kommentaar

Email again: