Kuidas toimida juhatatult ehk kõrgema tahte avaldumine meis (1)

Üks raskemaid asju, millega inimene enda sees silmitsi seisab, on oma isikliku tahte kooskõlla viimine kõrgema tahtega, sest inimese ego on nutikas ja kaval, kes leiab alati viisi, kuidas juhtpositsioonile asuda.

Kui asju lihtsustada (ja see mulle meeldib), siis inimesel on valida kahe juhtimistasandi vahel – kosmilise ning maise. Tavaliselt, võiks öelda, et automaatselt, lähtume oma otsustes ning kaalutlustes maisest tasandist. Ka hinnangu enda sees iseendale anname me valdavalt sellelt tasandilt – kas ja kui edukas ma olen, kas ja kui palju tähendust mu tegevus kannab, millist väärtust ühiskonnas loon, palju raha teenin jne.

Kõrgem plaan toob aga sootuks teistsuguse vaatepunkti. Sealt vaadatuna võivad asjalood paista teistsugustena - edu maises elus ei pruugi samaga võrduda kosmilises tähenduses. Ja vastupidi – ebaedu maises kontekstis võib kõrgemas, ajatus kontekstis tähendada suurt edu.

Inimesel on kaks tööriista – tahe ning arusaamisvõime. Vaimses arengus tuleb aeg kui inimese tahe nõrgeneb, ta ei suuda ennast enam varasemaga võrreldes kokku võtta, ei suuda pingutada, ületada, saavutada. Me võime neil hetkil eneste käest küsida, et mis meiega õigupoolest lahti on vms. Tahte nõrgenemine on aga vajalik, sest koos viimase nõrgenemisega tõuseb esile teine aspekt – meis hakkab kasvama arusaamisvõime. Ehk tahe teeb ruumi arusaamisvõimele ning selle kasvamine loob eelduse uue tahte kujunemisele inimeses.

Koos viimase kasvamisega hakkab inimene otsima oma elus suuremat tähendust, ta tegeleb, uurib vaimuilma. Inimene kasvab selle protsessi käigus nö vaimseks inimeseks. Ta on võib-olla enda jaoks midagi lahti mõtestanud, vahetanud töökohta, leidnud erinvaid vaimseid väljundeid jne.

Ning samas, tegeledes küll vaimsusega, lähtub too inimene ikka veel maisest juhtimistasandist kuigi tema teod või nende sisu on nüüdseks saanud vaimse sisu.

Sellest järgmine trepiaste eeldab aga midagi, mida tänapäevasel inimesel on väga raske teha – alistumist kõrgemale tahtele. See on oma ego-tahtest (sh spirituaalsest egost), oma mina-pildist lahti laskmine. See on justkui kõikide tööriistade, mis inimese sellesse punkti elus tõid, ära andmine. Idee enda tahte allutamisest kõrgemale tahtele ei tähenda tegelikult tahte nõrgestamist või selle pisendamist – see tähendab, et tahet juhendatakse, kuidas parimal viisil tegutseda...

Järgneb


Eelmine
Elu tahab, et oleksid sihipärane
Järgmine
Kuidas toimida juhatatult ehk kõrgema tahte avaldumine meis (2)

Lisa kommentaar

Email again: