Kuidas toimida juhatatult ehk kõrgema tahte avaldumine meis (2)

....Selleks, et kõrgema tahtega enese suhtes kontakti saada, tuleb meil õppida eristama oma isiksust, personat, vaimust.

Isiksus on nagu ihuliige millel on oma funktsioon aga ta ei peaks olema general manager, ta peaks olema abivahend kõrgema inspiratsiooni rakendamisel siin maailmas ehk parimal juhul keskastmejuht, kes viib ellu kõrgemaid korraldusi. Täpsustuseks võib öelda, et vaimuilm ei jaga korraldusi, pigem on need õrnad soovitused, mida me võime kuulda võtta aga mida me ei pea ilmtingimata täitma, sest inimesel on vabadus valida (see ongi toonud sind tänasesse päeva – see on meie paljude valikute summa ulatudes erinevatesse inkarnatsioonidesse).

Selleks, et minna kooskõlla kõrgema tahtega, tuleb meil lasta oma personal tahaplaanile minna. See võib olla omamoodi katsumus inimesele, kes on harjunud välist elu elama. Meil tuleb lõdvendada oma isiksusest tulenevat tahet (sellega me automaatselt suurendame oma "toru" läbilaskevõimet) ja loogilist mõtlemist. Nõnda teeme me ruumi intuitiivsele mõtlemisele. Kes ma olen? Kust ma tulen? Kuhu ma lähen? Eelnevad on intuitiivse mõtlemise kolm alusküsimust. Need on suure pildi küsimused.

Oma isiksusest tuleneva tahte lõdvendamine, minnalaskmine on metafüüsikute võte kui nad on avastanud, et ego on juhtohjad märkamatult üle võtnud. Kui me seda teinud oleme, ja oleme ohjanud kärsituse ja kannatamatuse, siis võib kõrgem meile ja meis avalduda erinevalt.

Ta võib tulla tunde või tundmusena. Tunne või tundmus ei ole loogilise mõtlemisjada tuletis või hetkeline emotsioon, vaid püsiv tunne, mis tuleb peale ning püsib meis. See tunne ei pruugi olla koheselt selgesti arusaadav, see avab ennast ajapikku meile.

Võime saada ootamatu inspiratsiooni osaliseks. Siin on oluline just ootamatus. Kui see on meid tabanud, on meil selgus, suund ja jõud. Jällegi, inspiratsioon ei ole midagi, mille algimpulsiks on materiaalne mõte.

Kui me hirmu ei tunne ja oleme infole avatud seisundis, hakkame märkama märke eneste ümber.

Märkideks võivad olla pealkirjad, tänaval möödujate repliigid, numbrid ja numbrikombinatsioonid jne. Maailm on tõepoolest märk ning selle keele märkamine, lugemisoskus ning järelduste tegemine on võime, mida kõigil tuleb iseseisvalt õppida, seda ei saa sulle keegi otseselt õpetada. Märgid tavaliselt kinnitavad sinu valitud teed.

Saame vihjeid ka unenägude kaudu. Unenägudes nägemine on tegelikult nö vanaaja selgeltnägemise vorm. Unenäod on valdavalt metafoorsed, aga nad võivad olla ka väga konkreetsed, etteütlevad.

Kui kõrgem tahe meie elus rakendub, ei tähenda see seda, et su elu saab olema kui jalutuskäik pargis. On perioode, kus see on tõesti nii ja on aegu, kus sul tuleb iseendaga enda sees vaeva näha, sest vaimse arenguga käivad kaasas ka oma sisemiste programmide nähtavale tulek. See on teekond läbi ilusate maastike aga ka läbiminek hädaorust ning kärestike ületamine.

Kui sa ei tea, mida teha, siis püsi vaikselt, ole rahulik. Kui sa hakkad liigselt analüüsima ja mõtlema, läheb esiteks su keha pingesse. Pinges keha tähendab seda, et sinu väli on kokku tõmbunud ja see tähendab seda, et vaimuinspiratsioon ei pääse sulle puhtalt ligi. Selleks, et olla pidevalt vaimse ilmaga kontaktis, peame me olema "puhas toru". See on meie igapäevane põhiülesanne – hoida end puhtana.

Kui meie areng kiireneb, siis hakkavad nähtavale tulema ka meie alateadvuse erinevad programmid. See võib väljenduda unisusena, üldise energia madalseisuna, jõuetusena, ootamatult esile kerkinud kehalise probleemina (keha on meie nähtav alateadvus) või eluolukorraga, mis nõuab meilt vaimset pingutust. Kui sinuga midagi toimub, siis tea, et see, mis avaldub, on sinus kogu aeg olnud ning selle küsimuse esile kerkimine on lihtsalt selle asjaolu nähtavale tulek.

Kui me oleme kätte saanud oma suuna, siis meil tuleb olla pidevalt valvas, et me ei hakkaks sel teel taas isiksusest tulenevast tahtest lähtuma, vaid püsime kontaktis kõrgema tunnetusega.

Eelmine
Kuidas toimida juhatatult ehk kõrgema tahte avaldumine meis (1)
Järgmine
Elu katkestamine toob järeltulevatele põlvkondadele palju kannatusi

Lisa kommentaar

Email again: