Millal saab mehest mees?

Kõige parem lakmustest mehe jaoks on lähisuhe – kuidas ja mil viisil ta selles olles käitub, näitab ära, kes ta tegelikult on.


1) Mehest saab mees, kui ta jätab endale teatud hingelise vabaduse, õigupoolest küpseb sellesse. Hingeline vabadus ei ole seotud väliste teguritega, vaid mehe sisemise kvaliteediga – tema voorustega. Naine ei saa tegelikult mehe vabadust ära võtta. Kui mees peaks seda väitma, siis pole ta veel mees, vaid jonniv poisike. Vabadus on hingelisuse kvaliteet, küpsuse tunnusmärk, mitte olukord kuhu jõutakse.

2) Mehest saab mees, kui tal on põhimõtted. Paradoksaalsel kombel ei ole aru saadud sellest, et põhimõtted, mida omaks võetakse, ei ole vabadust piiravad vaid vastupidi, seda suurendavad. Täna paraku vaadatakse põhimõttekindlusele kui tagurlikule nähtusele.

3) Mehest saab mees, kui ta tunneb ära oma kõrgema mõtte ning otsustab sellele pühenduda. Pühendumine kui märksõna ulatub igale poole – nii eneseteostusesse kui ka suhetesse. Enne seda on ta kui rändaja, kel võivad olla küll arvestatavad maised positsioonid, võrdlemisi head suhted kuid puudub jumalik kiirgus. Ta on nagu Kalevipoeg, kellel on käsi veel kaljukammitsa küljes kinni.

4) Mehest saab mees kui suudab lähisuhtes püsida pidevas arengus, kes raskuste tekkides ei pista jooksu, vaid tuleb oma haavadest läbi. Tal on terav "haistmismeel" selle kõige paremas tähenduses. Tark naine ei nõua mehelt midagi, vaid ta loob fooni või õhustiku, kus mees "haistab" ära selle, mida temalt oodatakse. Paraku on haistmismeel mugavas ühiskonnaelus suhteliselt töntsiks jäänud ehk heaoluühiskond soosib ennekõike meeste allakäiku.

5) Mehest saab mees siis, kui ta võtab, valitseb, vastutab ja kui elu nõuab, ohverdab ennast. Viimast saab teha vaid inimene, kes on saavutanud kontakti kõrgemaga eneses. See on jumalik suuremeelsus. See on nii julgus kui ka järjepidevus. Võtmine ei ole vägisi võtmine ega varastamine. See on aus, väärikas ja alandlikkusega vürtsitatud. Just sellise energiaga peaks mees naisele lähenema. Naised, ärge võtke meest, laske mehel ennast võtta ja kui viimane seda ei suuda, siis peab ta läbi elu selleni kasvama, sest meheks ei sünnita, vaid kasvatakse. Ja selles kasvamises tuleb olla naisel kannatlik arendades samal ajal oma naiselikke vooruseid.Eelmine
Muutust on vaja hingest tahta
Järgmine
Ärge kartke!

Lisa kommentaar

Email again: