Sildid:

On annete avanemise ja tõeliselt elamise aeg

Kui inimene lõpetab läbi elu jooksmise ja laseb elul läbi enese voolata, avanevad ka teadmised ja tarkus, mis pärinevad inimese kõrgematelt ihuliikmetelt. Pinged ühiskonnas aga äratavad inimesi tõelisele elule.

Kannatus saab viia inimest maadele, kus ta pole varem enda sees liikunud, ebamugavus sunnib meid jätma oma harjumuspärased mõttemallid ja käitumise ning otsima midagi, mida meie kõrgem olemus teab, kuid madalam mina pole veel avastanud. Kusjuures oluline pole mitte vastus või lõppjaam kuhu jõutakse, vaid kogemus, läbielamine sinna jõudmisel.

Aeg on selline, kus paljudel inimestel mõraneb see minapilt, mis ümbritsev on temast kujundanud. See ongi põhjus, miks me ühtäkki näeme teistes inimestes omadusi, mis enne meile on märkamatuks jäänud. See võib olla ka põhjuseks, miks me tajume protsesse maailmas varasemalt teisiti. Kui me kogeme midagi, mida me ei soovi, on see ühtlasi ka vihjeks, sellele, milline meie elu olla võiks – kes ma olen ja millist elu hing sees elada tahab.

Uuenev minapilt viib inimese lähemale kõrgemate maailmade tunnetamiseni – see on arengu möödapääsmatus. Inimesi lihtsalt ei rahulda aineline maailm vaid soovitakse kogeda enamat. Igatsused on indiviidi tasandil toimuv evolutsiooniprotsess. Vaimse puberteedi lõppemine tähendab seda, et enam ei vajata lapsevanemat, kes ütleb mida ja kuidas. Sotsiaalsel tasandil on seni olnud lapsevanemateks erinevad ühiskondlikud stuktuurid, kes, nagu lapsevanemadki laste puhul, on ette öelnud, kuidas käituda, mõelda ja enese eest hoolt kanda. Laias laastus võib öelda, et osa inimkonnast on suurema vastutuse ja sealt tuleneva ka suurema vabaduse lävel. Ja see vabadus on ennekõike sisemine kvaliteet, teatud küpsus.

Inimestena tuleb teadvustada, et aineline maailm on alati ebapüsiv, vaatleja jaoks alati teatud ulatuses ebatäiuslik ning et seda maailma ei saa ja ka pole vaja nö paika saada. Inimestena on meie teadvus alati piiratud ja piiratud teadvus loob enese sees konflikte, mille kaudu tegelikult toimub areng.

Eelmine
Armastatud inimese surm
Järgmine
Tunne iseennast, siis tuntakse sindki

Lisa kommentaar

Email again: