Blogi

Elu ei kulge inimliku kategooria alusel

Mineviku põhjuslikke seoseid tundmata ei mõista me oma tänast elu täiel määral. Oma mõistetamatust suurendame veel sellega, et läheneme oma elule inimlikest kategooriatest lähtuvalt, seda eriti siis kui ühiskonnas valitsevad hirm ja pinged.

Loe lisaks

Me sünnime ümber

Siin maailmas kõik kogu aeg muutub ja mida enam aastaid me siin elanud oleme, seda selgemalt teadvustame, kuidas elul on meiega omad plaanid ja see ei allu meie madalama mina kontrollile.  
Loe lisaks

Tegelikkuse tervendav vägi

Kui inimene on olukorras, kus ta ütleb, et ta ei tea, mida oma elus teha, siis soovitame tal alati panna tähele maailmakeelt. Kõiksus räägib meiega alati ja annab meile kätte suuna ehk järje.
Loe lisaks