Vaimu vägi muudab naise kuldseks

Kuldne naine annab mehele õigeid signaale mis toetavad viimase kõrgemat eesmärki.

Tark mees juhib maailma (perekonda) naisest lähtuvalt. Ta juhindub naise intuitsioonist ja saab seda hästi teha siis, kui naine on terve/terviklik. Kui naine on haavatud (kõikvõimalikud teadvustatud ja teadvustamata hingehaavad ehk hirmud), ebaküps, siis võimenduvad kõverpeeglid ehk tõetunnetuse asemel domineerivad hirmud ja ajastulised kontseptsioonid.

Viimased tekitavad naistes suuri sisemisi tõmbetuuli. Naise üks ülesannetest on näha läbi ühiskondlikest konseptsioonidest, tuvastada need eneses ning saavutada isiklik tõetunnetus. Naise teine ülesanne on kujundada mees lähtuvalt isiklikust tõetunnetusest ja kui ta tõesti lähtub sellest, siis ta saab õigeid juhiseid mehe suhtes kõrgemalt poolt. Selline naine ei saa teha midagi mehe suhtes väärat, sest see lähtub kõrgemast ja järelikult see toetab mehe kõrgemat eneseteostust.

Naises, kellel on kontakt vaimuga, on vaibunud ühiskonna tormituuled. Ta ei kanna neid ühiskonnast tulenevaid piiravaid kontseptsioone ja ei tegutse neist lähtuvalt.

Selleks, et sinna jõuda, tuleb ületada isiklikud sisemised vastuolud, suguvõsa probleemid ja ajastulised ehk globaalsed küsimused. Kui ta seda suudab, tähendab see seda, et ta on võitnud elu. Ta on seljatanud suured ohvrilised positsioonid. Inimene, kes seda on teinud, valgustub või kui kasutada selle sõna paralleeli – tõuseb üles.

Mehe meelekindel ja tark liikumine tuleneb sellest kui naine on tõetunnetuses. Kui mees on ebakindel, siis naise tunnetus on tuhmunud. Kui naine ei ole kõiksusega kontaktis, annab ta mehele valesid signaale. Päädib see sellega, et mees hakkab välja mõtlema (kasutab omaenese intellekti ja jõudu lahenduste leidmisel) ehk esile kerkib tema ego. See võrdkuju on hästi näitlikustatud Kalevipoja tegutsemistes, kus tormakus, kärsitus sai talle endale enese mõõga läbi saatuslikuks. Ego tee on alati vägivaldne, sest ei pärine kõrgemast.

Praegune ajastu ei ole mehelikkuse domineerimise ajastu, vaid naiselikkuse allakäigu ajastu. Kui naine on tõega kontaktis, on ta kuldnaine. Soome sepp Ilmarine tagus "Kalevalas" maagiat kasutades kuldnaist, kuid see tuli hingeta ja oli külm - ükski mees ei suuda kuldnaist teha, vaid naine ise saab luua ennast vaimu väega kuldseks!

Eelmine
Naise rahulolematuse allikad
Järgmine
Toetu usaldusele

Lisa kommentaar

Email again: