ÄRINÕUSTAMINE

Ärinõustamisel kaardistame hetkeolukorra, tulevikuplaanid ja alternatiivsed suunad, mis aitavad inimesel ennast teostada ettevõtjana. Selgitame välja inimese tugevused ja need kohad, milles on veel arenguruumi. Vaatame üle, milliseid strateegiaid on kasutatud ja kuidas need on toiminud ning mis vajab muutmist. 

Vaatleme ettevõtet kui ühte suurt tervikut ja leiame üheskoos võimalusi, kuidas äri edukamalt toimima saada. Ärinõustamine aitab liikuda edasi soovitud suunas ja tõsta ettevõtte tulemuslikkust.  

Ärinõustamine aitab nii alustavatel ettevõtetel kui ka juba toimivatel ettevõtetel oma sihi paremini paika saada ja jõuda soovitud eesmärkideni.

Ärinõustamine on Sinu jaoks, kui Sul on küsimused, mis on seotud investeerimisega, töö ning ettevõtlusega strateegilisel tasemel lõimudes olulisel määral eneseteostusega.

Ärinõustamine toimub kokkuleppelisel ajal Kesk-Eestis (Mäo) Eluring Terapeutikumis ja kestab kuni 120 minutit.  

Lisa ostukorvi100 €